PO - Vodetika 
Bratislava
 Termín výstavby: 
začiatok 
ukončenie