Universo 
Bratislava
 Termín výstavby: 
začiatok
ukončenie