Polyfunkčný Objekt - Tatra City 
Bratislava
 Termín výstavby: 
začiatok 
ukončenie