Polyfunkčný Objekt - Retro
Bratislava
 Termín výstavby: 
začiatok 
ukončenie