Hliny VIII  
Žilina  
 Termín výstavby: 
začiatok 5/2007
ukončenie 10/2008