Dialnica D1 - Považská Bystrica 
Považská Bystrica
 Termín výstavby: 
začiatok 
ukončenie