Business Center - Apollo II
Bratislava
 Termín výstavby: 
začiatok 
ukončenie