Komplex Centrál 
Bratislava
 Termín výstavby: 
začiatok 2010
ukončenie 2012Comments