Produkty‎ > ‎Závitové spojky‎ > ‎

Typy závitových spojok


Spoločne so základnými dielmi spojok KBS sú dodávane doplňujúce prvky uľahčujú montáž a rozširujú oblasť pre
použitie. Medzi doplňujúcimi prvkami uvádzame púzdrové a spojovacie tyče s ohybom alebo s hákom, spojovacej tyče s púzdrami, dvojpúzdrove tyče, dvojpúzdrove tyče ako U-ohyb, púzdrove tyče s kotevnou doskou, spojovacie šróby a pravoľavá spojka.

Samica s ohybom 
 Samica s hákom
Samec s ohybom 
 Samec s hákom
 Samec + Samica
Duo - Samica 
 Samica s kotviacou
doskou
 Pravo-ľavá spojka

 DOU - Samica s 
U-ohybom
Sposovací šrôb

IMPLEMENTÁCIA

Komponenty závitových spojok KBS 2 sa môžu zabudovávať iba spolu. Kombinácia s dielmi iných výrobcov sú nebezpečné a neprípustné kvôli napr. inému prirážaniu závitov a priemerov tyčí. Ako pomôcka pre zabudovanie závitových spojok budú dodané plastové zástrčné taniere pre vytvorenie zapustenia a ochranu vnútorného závitu pred betónovou zmesou.

Pri zabudovávaní samice sa našróbuje zástrčný tanier do puzdra a pripevní k debnenia. Po oddebnení sa odstráni a môže sa namontovať spojovacia tyč - samec. Spojovacia tyč sa najskôr naskrutkuje ručne a po naskrutkovaní
sa pomocou momentového kľúča dotiahne podľa uvedenej tabuľky uťahovacích momentov.
Pretože zásuvný tanier je možné montovať len minimálnym upínacím momentom, musí byť betonárska oceľ spojok dostatočne upevnená a fixovaná k bežnej výstuži, aby sa pri betonáži zásuvný tanier neuvoľnil od púzdra.

Kým zapustené zabudovanie sa vykonáva pribitím zásuvného taniera na debnenie, zabudovanie v líci debnenia je možné aj s normálnou šesťhrannou skrutkou viď. nasledujúci obrázok.

Spôsoby upevnenia k debneniu