Produkty‎ > ‎

Vylamovacie dielce
Vylamovacie dielce typu Plexus sú testované. Spĺňajú požiadavky spätného ohýbania betonárskej ocele
a nároky na skladovanie DBV z januára 2008. Povolenie stavebného dozoru sa nevyžaduje.

• Povrchová štruktúra bola klasifikovaná na “hladkú” podľa IBAC (Aachen - Inštitút pre stavebný výskum).
• Ohýbací priemer 6ds podľa normy.
• Pozinkované plechy môžu ostať v betóne.
• Konce dielcov sa uzatvárajú s drevom vďaka tomu sú stabilné.
• Štandardná dĺžka dielca 1250 mm.

Schválená stavebná oceľ BST500 v Nemecku a BST550 v Rakúsku schopná spätného ohybu.