Produkty‎ > ‎Termokoše‎ > ‎

Typová rada: TKM


Typová rada: TKM                                                Hrúbka dosky: ≥ 16 cm

Používa sa na pripojenie konzolových balkónových dosiek, namáhaných prevažne ohybovými momentami a
priečnymi silami (v interakcii), aj s rôznymi znamienkami.

Maximálne ohybové momenty Mx max (a k nim prislúchajúce priečne sily Vy ) pre typové rady TKA a TKM
(normové hodnoty)
                                                                                                                                                              Tabuľka 3
Pri použití typovej rady TKA sú výšky rebier nad 11 cm možné len pre varianty V1 a V2 (hĺbka kotvenia pripojeného U - strmeňa v konštrukcii je 170 mm resp. 220 mm).