Produkty‎ > ‎Termokoše‎ > ‎

Typová rada: TKF


Typová rada: TKF (delené termokoše)                    Hrúbka dosky: ≥ 18 cm

Dvojdielna verzia typovej rady TKM bola vyvinutá pre poloprefabrikované, tzv. filigránové stropné dosky.
Jedna časť termokoša (v tlačenej zóne prierezu) sa zabudováva do prefabrikátu, druhá časť (v ťahanej zóne
prierezu) sa osádza dodatočne, priamo na stavenisku.


Maximálne momenty Mx max (a k nim prislúchajúce priečne sily Vy ) pre typový rad TKF (normové hodnoty)


          
 TYPY: AT/2 pre nadbetónované atikyPríklad:    Mx = 2,6kNm/m
                 Vy = 2,5 kN/m
                 Fy = 7,5 kN/m

možné osové vzdialenosti AT/2:
e1 = 9,0/2,6 = 3,4 m
e2 = 12,0/2,5 = 4,8 m 
e3 = 35,0/7,5 = 4,7 m
 Maximálne prenášané sily na atikový kôš
                                                                                                          Tabuľka 6
                            zvolené:    najmenšia osová vzdialenosť košov 3,4 m.
                                               Atika resp. parapet pôsobí ako spojitý
                                               nosník