Produkty‎ > ‎Termokoše‎ > ‎

Typová rada: TKA


Typová rada: TKA                                                   Hrúbka dosky: ≥ 16 cm

Slúži na prenos priečnych síl, ohybových momentov a normálových síl. Vhodný pre konzoly, atiky a pripájanie
prefabrikátov. Na určenie prípustných momentov a priečnych síl sa môžu použiť rovnaké interakčné
diagramy ako pre typovú radu TKM.


Maximálne priečne sily Vy max (a k nim prislúchajúce momenty Mx ) pre typové rady TKA a TKM (normové
hodnoty)
                                                                                                                                                              Tabuľka 4
Pri použití typovej rady TKA sú výšky rebier nad 11 cm možné len pre varianty V1 a V2 (hĺbka kotvenia pripojeného U - strmeňa v konštrukcii je 170 mm resp. 220 mm).