Produkty‎ > ‎Termokoše‎ > ‎

Schéma označovania termokošov AVI-NIRO


Schéma označovania termokošov AVI-NIRO


Delenie podľa tvaru tlačeného pásu
Možné sú i iné tvary strmeňov a výstuže ako u košov TKM a TKA.
Atikové koše AT/2 ako aj koše pre použitie v konzolách sa dodávajú len s rovnými tlačenými pásmi.
V prípade zvýšených nárokov na požiarnu odolnosť termokošov (F90-prevedenie) sa na prvky tepelnej
izolácie lepia kalciovo-silikátové protipožiarne platne.

Štandardné prevedenie
Počet rebier na 1m dĺžky koša (dĺžka koša bez protipožiarnej úpravy)