Produkty‎ > ‎Šmykové tŕne‎ > ‎

Šmykový tŕň STAISIL


Ancon Staisil

Tento tŕň bol vyvinutý, aby napriek priamemu spoju a prenosu zataženia z jedného
dielca na druhý, umožnoval nepatrný prenos kmitania a kročajového hluku. Púzdro je
vyrobené z elastoméru absorbujúceho kmitanie, umiestnené medzi dvomi púzdrami z
nehrdzavejúcej ocele a platničkou na upevňovanie do debnenia klincovaním. Vlastnosti
pohlcovania prenosu zvuku sú nepatrne ovplyvnené zatažením a rozovretím
škáry. Skúšky vo frekvencnej oblasti medzi 100 a 3150 Hz poskytli redukciu krocajového
hluku minimálne 20 dB. Ak sa normálny tŕň z nehrdzavejúcej ocele (tŕň B)
nahradí kročajovo tlmiacim tŕňom (tŕň A), dosiahne sa redukcia väčšia ako 25 dB.