Produkty‎ > ‎Šmyková výstuž‎ > ‎

Šmyková výstuž AVI-DE


 Popis:

AVI-DE sú mrežovité resp. rebríčkovité vystužovacie prvky sformované do tvaru V. Priemyselne vyrábané sú podobne ako betonárske siete pomocou elektrického odporového zvárania. Drôty pásnic a vertikálnych prútov zodpovedajú oceli označenej ako BSt 500,podľa normy ÖNORM B 4700 bod3.4.1.2.
AVI-DE sa vyrábajú v rôznych výškach a dĺžkach ramien a môžu sa použiť všeobecne ako šmyková výstuž vo všetkých nosných železobetónových plošných konštrukciách. Ukladajú sa do konštrukcie rotačnesymetricky, resp. hviezdicovito. Zväčšenie množstva výstuže v priereze sa dosiahne prostredníctvom ukladania prvkov do tvaru“rybej kostry”.
Prvky AVI-DE sa používajú najmä ako šmyková výstuž v okolí podpôr bodovo podopretých bezprievlakových stropov. Spravidla sa do výstužnej hlavice ukladá rotačne - symetricky 8 prvkov, ktoré zvierajú navzájom uhly 22,5°. Vonkajší priemer takto vytvorenej “hviezdy”, resp. dĺžka ramena jednotlivého prvku pri takomto rozložení závisí od hrúbky stropnej dosky.Šmykom namáhaná zóna stropnej hlavice bude pretkaná hustou sieťou vertikálnych prútov, priečok, vystužovacích prvkovAVI-DE. To umožní prenos vysokého zaťaženia zo stropnej konštrukcie do podpory.

„Priečky“ sú ukotvené v ťahanej resp. tlačenej zóne železobetónovej stropnej dosky prostredníctvom zvarenia s hornou resp. dolnou dvojitou pásnicou prvku. Cez dvojitú pásnicu sa prenášajú sily aj do ťahanej ohybovej výstuže nad podperou. Vrchol “véčka”prvku AVI-DE má byť buď previazaný s výstužou stĺpu, alebo minimálne 4 cm zasahovať do stĺpového prierezu.

Použitie:
AVI-DE sa ukladajú medzi horné a dolné vrstvy ohybovej výstuže a slúžia zároveň aj ako dištančná vložka. Použitie AVI-DE na prenos priečnych síl v bezprievlakových stropoch sa riadi normou ÖNORM B4700,bod 3.4.5.Výstuž musí byť ukotvená mimo kritického prierezu. Pri okrajových a rohových stĺpoch a presahu stropnej dosky, ktorý nie je väčší ako jej hrúbka, musí byť výstuž zahnutá do tvaru U.