Produkty‎ > ‎

Šmyková výstuž


Šmyková výstuž PSB

PSB šmyková výstuž sa používa ako výstuž proti pretlačeniu monolitických stropných dosiek v mieste ich
uloženia na zvislé nosné konštrukcie. Použitím PSB prvkov sa vytvoria skryté stĺpové hlavice. PSB šmyková
výstuž je zhotovená z dvojhlavých tŕňov navarených na montážnu lištu. PSB prvky sa najčastejšie kladú
zhora po uložení výstuže stropnej dosky. PSB šmyková výstuž je dodávaná v krátkych dodacích lehotách ako
kompletný prvok vyrábaný na mieru podľa požiadavky statika. Presnou strojárskou výrobou je tak zaručené
presné rozmiestnenie šmykových tŕov podľa statického výpočtu. Voliteľné sú všetky parametre (dĺžky a priemer
tŕňov, počet tŕňov a ich vzájomné vzdialenosti).

PSB šmyková výstuž sa vytvorí tak, že sa na montážnu lištu navarí 2 a viac tŕňov z rebierkovaných tyčí s obojstranne rozkovanou hlavou. PSB prvky určené na montáž zospodu sa vytvoria navarením tŕňov na prúty, ktoré súčasne slúžia ako vymedzovacie podložky.

 
Výhody:
• rovný podhľad
• malá hrúbka stropnej dosky
• použiteľné od hrúbky stropu 180 mm
• ľahká a časovo nenáročná montáž
• jednoduchšie debnenie
• zvýšená únosnosť
• krátke dodacie lehoty
• všetky rozmerové parametre sú voliteľné

Typ PSB-U: montáž zospodu
PSB šmykovú výstuž je možné montovať aj zospodu pred uložením výstuže stropnej dosky. V tomto prípade typ PSB-U zaručuje správne umiestnenie v doske vďaka dvom montážnym prútom, ktoré sú upevnené na jeho spodnej časti. Bližšie informácie Vám poskytne naše oddelenie technickej podpory.

Bodovo podopreté stropné dosky bez rozšírených stĺpových hlavíc

Železobetónové stropné dosky bez rozšírenýchstĺpových hlavíc sa považujú za ekonomické riešeniekonštrukcií a poskytujú vhodné podmienky pre optimálnevyužitie priestoru a ľahkú montáž technologickýchrozvodov.
 Problém: Rozloženie zaťaženia okolo stĺpov

Koncentrovanie zaťaženia okolo stĺpov k veľkémušmykovému namáhaniu, ktoré je neprípustné obyčajnevedie podľa DIN 1045-1.

Havária stropnej dosky- porušenie pretlačenímhlavice stĺpa
Nehospodárne
Nasledujúce príklady predstavujú možnosť ako zabrániť pretlačeniu, ale sú to nehospodárne a nepraktické riešenia.

Rozšírenie stĺpovej hlavice(hore) a zväčšenie hrúbkypanelu (dole).

Tieto opatrenia znižujúvyužiteľnosť konštrukčnejvýšky podlaží a tým obmedzujúvyužiteľnosť celéhostavebného objektu.

Montáž zhora 

PSB šmyková výstuž sa obyčajne montuje zhora po uložení výstuže. Prípadné následné úpravy je možné vykonať bez akýchkoľvek problémov.
Označenie PSB