Produkty‎ > ‎Pracovné škáry‎ > ‎

Krížový tesniací plech ASS

Krížový tesniací plech ASS - riadené trhliny

POUŽITIE:
Pre vytvorenie a utesnenie plánovaných pracovných škár.
Vložením týchto plechov do stien nevznikajú trhliny náhodne ale na miestach kde sú osadené plechy a sú okamžite po vzniku utesnené.
Krížove plechy cielene zoslabia stenu na vopred určenom mieste a v tomto mieste vznikne trhlina. Použitím týchto krížov je možné betónovať väčšie zábery bez nutnosti prerušovania betonáže.
Zoslabovací prvok musí mať šírku min. 50 % šírky steny.
Na debnenie, v mieste vloženia plechu pre plánované škáry sa umiestni trapézová lišta.


DRUH:
Krížový tesniací plech vyrobený zo 150 mm širokého a 0,70 mm hrubého čierného plechu bežne dodávanej dĺžky 2 m. Na plechu je obojstranne nanesená lepiaca vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukom (Köster CFR 1) v hrúbke 1,5 mm.
Lepiaca vrstva je obojstranne chránená ochrannou fóliou.
Uprostred šírky bitumenového plechu sú bodovo prizvárané plechové lišty.
Lišty sú kratšie než bitumenový plech o 7 cm na každej strane.
Voľné konce bitumenového plechu slúžia k spojovaniu ďalších dielov.

            

VÝHODY:
- jednoduchá inštaláca
- dokonalé utesnenie aj pri vyššom tlaku vody (do 400kPa)
- tesnenie špary okamžite po zatažení konštrukcie vodou
- nedochádza k predčasnému bobtnaniu

    
plánované škáry
 

 
náhodné škáry