Produkty‎ > ‎Pracovné škáry‎ > ‎

ABS - debniací a tesniací plech

ABS - debniací a tesniací plech

POUŽITIE:
K debneniu jednotlivých záberov betonáže dosky aj steny. Bitumenový tesniací plech uprostred zabezpečuje utesnenie pracovnej škáry v mieste napojenia dosky alebo steny.
DRUH:
Križový profil je vyrobený zo 150 mm širokého a 1,0 mm hrubého čierného plechu bežne dodávanej dĺžky 2 m. Na plechu je obojstranne nanesená lepiaca vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukom (Köster CFR 1) v hrúbke 0,5 mm. Lepiaca vrstva je obojstranne chránená kryciou fóliou. Uprostred šírky bitumenového plechu sú bodovo navarené profilované plechy z dierovaného plechu. Profily sú kratšie než bitumenový plech o 7 cm na každej strane. Voľné konce bitumenového plechu slúžia k spojovaniu-zlepovaniu daľších dielov.

            

VÝHODY:
- jednoduchá inštalácia
- dokonalé utesnenie aj pri vyššiom tlaku vody (do 400 kPa)
- tesnenie škáry okamžite po zaťažení konštrukcie vodou

INŠTALÁCIA:
1.    Na vnútorných dieloch tesniacích plechov odstrániť kryciu fóliu.
2.    Vložiť plech medzi spodnú a hornú výstuž základovej dosky do miest, kde je požadovaný koniec záberu
       betonáže. Vyklenutie profilu plechu je smerom do betonovanej časti.
3.    Upevniť prvý diel viazacím drôtom cez otvory v plechu na armatúru. Pripevniť k hornej aj dolnej výstuži.
4.    Vonkajšie prúžky krycej fólie na konci plechu stiahnúť cca 10 cm tak, aby bolo možné priložiť ďalší diel.
5.    Ďalší diel plechu priložiť minimálne s presahom 5 cm a pevným stlačením spojiť.
       POZOR: dávať pozor na to, aby bolo celé spojenie dobre zlepené.
6.    Nasunúť na spoj dvoch dielov svorky z vnútornej aj vonkajšej strany.
7.    Vonkajšie prúžky krycej fólie znovu nalepiť cez styčné plochy a svorku.
8.    Po vykonaní montáže plechov medzi výstužou vykonať zafixovanie na vonkajšej strane zvislými drôtmi z 
       výstuže umiestnenými vo vzdialenosti 70 cm od seba a zaistenými drôtom v miestach hornej a dolnej
       výstuže.
9.    Vonkajšie prúžky krycej fólie môžu byť odstránene až pred betonážou, aby nedošlo k zníženiu účinnosti 
       prilnavej vrstvy.

       


               * ostatné výšky podľa požiadavky