Produkty‎ > ‎

Pracovné škáry

Bitumenový tesniací plech BK

Použitie:
Bitumenové tesniacé plechy BK sa používajú pre utesnenie
pracovných škár: podlaha-stena / stena-strop


Výhody:
 Na plech je obojstranne nanesená špeciálna elatická vrstva, ktorá je
   chránená ochrannou fóliou. Tá sa odstráni tesne pred betonovaním.
• Špeciálná elastická vrstva je rezistentná proti akýmkoľvek organickým
   splaškám, vhodné aj v čističkách odpadních vôd.
• Trvale elastická vrstva vytvára dobré spojenie tesniacích plechov s
   čerstvým betónom a spoľahlivo utesní škáru pred stojacou aj tlakovou
   vodou.

• Tesniací plech BK je vhodný ako pre vertikálne tak aj horizontálne
   pracovné škáry.
• Minimálne zabetonovanie je medzi 3 cm a polovičnou šírkou plechu.
• Spojenie jednotlivých dielov sa vykonáva preplatovaním minimálne o
   šírke 5 cm - spoje sú zaistené svorkou.

• Plech sa upevňuje na hornú výstuž viazacím drôtom cez otvory na
   upevňovacej hrane.
• Inštalácia plechu je jednoduchá a nenakladná. Utesnenie škáry je
   dokonalé.


• Napojenie na tesniace profily v dilatačných škárach je možné pomocou zvláštnej spojky.

1 Odstrániť spodný prúžokfólie(spodná je strana sohybmi).


 
2 Spojenie plechovpreplátovať minimálne5 cm a zaistiť spojkou.
  

 3 Plech priviazať cez otvoryv upevňovacej hranevázacím drôtom o výstuž.
 
 4 Plech priviazať cez otvoryv upevňovacej hraneviazacím drôtom o výstuž