Produkty‎ > ‎

Podlahové lišty


TERA Joint podlahové lišty pre betónové podlahy bez rezaných škár
Podlahová lišta zvyšuje kvalitu betónových podbetónových podláh a urýchľuje ich realizáciu.


TERA Joint systém

TERA Joint je nová vysokokvalitná generácia podlahových líšt určených pre priemyselné betónové podlahy. TERA Joint umožňuje vytvorenie bezškárových“ podláh, teda podláh bez rezaných škár. Výška lišty sa použije podľa hrúbky betónovej podlahy. Odporúča sa osadzovať lišty minimálne o 10 mm nižšie ako je hrúbka podlahy.


TERA Joint systém prináša niekoľko výhod v porovnaní s tradičným spôsobom betonáže podláh

• zabraňuje poškodeniu podlahy v blízkosti dilatačnej škáry aj pri extrémnom prevádzkovom zaťažení podláh
• hrany betónu sú po roztvorení podlahovej škáry na oboch stranách chránené oceľovou pásovinou pevne ukotvenou do betónu podlahy (montážne plastové skrutky sa v dôsledku dotvarovania betónu pôsobením zmrašťovacích síl roztrhnú)
• tvarovanie, ochrana a vystuženie hrany škáry je zabezpečené jedným výrobkom
• rýchla a jednoduchá montáž
• slúži aj ako stratené debnenie
• umožňuje súčasnú betonáž susedných podlahových polí (nie je potrebný šachovnicový postup betonáže jednotlivých pracovných záberov)
• možnosť použitia pre priečne aj pozdĺžne oddilatovanie podlahových celkov

Prenos zvislého zaťaženia v škáre chránenej lištou   TERA Joint
TERA Joint systém má aj ďalšie výhody

• rýchla a jednoduchá montáž s použitím TERA T a TERA X spojov pri krížení priečnych a pozdĺžnych škár v podlahe
• na objednávku dodávame aj oblúkové TERA O spoje, ktorými je možné nepríjemný L tvar škáry nahradiť oblúkom (napríklad na olemovanie podlahy okolo nakladacích rámp v expedičných skladov)
• ľahká montáž – dĺžka dielov je 3 m
• zabezpečuje dlhodobú životnosť betónovej podlahy rovnosť a presnosť dielov zodpovedajúca priemyselnému spôsobu výroby a testovaniu
• vysoká odolnosť aj pri väčšom otvorení podlahových škár
• klzné plastové puzdra spolu s kovovými diskami umožňujú voľný vzájomný vodorovný posun okrajov dilatovaných polí a súčasne bezpečne prenášajú zvislé sily v škáre
Systém TERA Joint zahŕňa aj príslušenstvo ako napr. T a X spoje, umožňujúce rýchlu a presnú montáž a pevnú konštrukciu.
Klzné puzdra a kovové disky použité v TERA Joint lištách sú dodávané aj ako samostatný výrobok na použitie v drevených debneniach.TERA Joint podlahové dilatačné lišty fungujú aj ako stratené debnenie.