Produkty‎ > ‎

Papierové debnenie
Papierové kruhové debnenie

Výhody:

Flexibilita

Každý rozmer od Ø 150mm až do Ø 1.200mm a všetky potrebné dĺžky sú k
dispozícií v priebehu 2 až 3 pracovných dní.
Sú dodávané priamo na stavbu v dopytovaných rozmeroch.

Kvalita

Vhodné pre pohľadový betón SB3. 100% vodeodolné - vhodné pre vonkajšie
skladovanie a montáž je možná za každého počasia. Pre stĺpy s Ø 650mm
a viac sú viditeľné dva vertikálne spoje PVC fólií pri hladkom prevedení.

Ekonomika

Môžme betónovať viac stĺpov naraz čo zabezpečuje optimálny priebeh
výstavby. Sú extrémne ľahké a jednoduché pre dopravu a montáž. Vo väčšine
prípadov nie je potrebný žeriav. Za niekoľko sekúnd debnenie odstránime
pomocou trhacieho drôtu bez poškodenia povrchu pohľadového betónu.

Šetrné k životnému prostrediu

Likvidácia je bezproblémová. Nie je potrebné čistenie, spätný odvoz debnenia
a používanie oddebňovacieho oleja.Aplikačné technické pokyny

Transport:

Papierové debnenie pokladajte vždy celoplošne, aby ste tak zabránili vzniku otlačených miest. Poškodenie v dôsledku dopravy alebo ostatné vady je nutné oznámiť pri prevzatí tovaru na dodacích dokumentoch. Naša záruka sa vzťahuje iba na tie vady, ktoré budú zaznamenané do dopravných dokumentov okamžite pri príjazde.

Skladovanie:

Papierové debnenie sú 100% vodeodolné, preto ich ide skladovať vonku a montovať pri každom počasí! Nezakrývajte ich, zabráňte akumulácii tepla kvoli vloženej fólie.

Inštalácia:

Papierové debnenie netlačte násilím cez nadmerné ohnutú výstuž alebo rozperku. Rozperky alebo oceľové výstuže môžu spôsobiť poškodenie debnenia. Papierové debnenia postavte na základy v osi a zafixujte ich dreveným krížom.
Na strane stropu ich zarovnajte vo zvislej polohe pomocou napínacieho pásu a rovnacích podpier, ktoré sú odolné proti ťahu a tlaku a ktoré boli už na stavenisku vopred pripravené a ktoré zafixujú rúry debnenia proti výtlaku.

Betónovacie práce (podľa DIN 1045):

Papierové debnenia môžu byť betónované pri jednej pracovnej operácii. Pomocou čerpadla betónovej zmesi popr. nalievacej trúbky vykonávajte nalievanie a hutnenie na cca. 50 cm úsekoch. Hutnenie vykonávajte iba ponorným vibrátorom.
Hadice čerpadla popr. vibrátor sa nesmie dotýkať vnútornej strany rúry debnenia. Výška spádu betónu pri zástavbe bez zástavbových trubiek alebo hadíc musí byť obmedzená na približne 1,5 m (pozri vestník DBV - Zväz nemeckej betonárskej a stavebnej techniky).Po ukončení všetkých prác vykonajte dodatočné zhutnenie, prekontrolujte zvislosť a rozmery.

Odstránenie debnenia:

Jednoduché a rýchle otvorene s pomocou integrovaného trhacieho lanka. Odstraňovanie debnenia z betónového stĺpu nie je náročné. Vnútorná vložka môže ostať na betónovom stĺpe behom doby výstavby a slúži ako ochrana.

Likvidácia:

Bezproblémová – termicky recyklovateľné.

Pozor:
Pri nedodržaní „Aplikačne technických pokynov“ nemáte žiaden nárok na poskytnutie záruky!