Produkty‎ > ‎Odhlučnenie schodísk‎ > ‎

Bi-trapézový box

Bi-trapézový box - Calenberg
-spoľahlivá univerzálna izolácia krokového hluku železo-betónových schodísk a schodiskových podest a odpočívadiel.
 

Prípustné zaťaženie: Typ B 1000 = 200 kN/box

* Typ F: pre použitie v betónovej prefabrikovanej stavbe
  Typ S: pre použitie v monolitickej stavbe s jednorázovo použiteľným polystyrénovým blokom
V prefách:
● zohľadnenie vnútorných rozmerov
bi-trapézového boxu pre konzolové ložisko
● posunutie bi-trapézového boxu až na doraz (dbať na označenie ,,HORE“)

Na stavbe:
● umiestnenie konzoly ložiska na maltovélôžko
● vyplnenie okolitej deliacej medzeryizolačnými pásmi

Príslušenstvo k
bi-trapézovému boxu,typ S:
● bi-trapézový box s lepenkovým krytomložiska
● polystyrénový blok
● 4 klince na pripevnenie k debneniu
● list s údajmi o produkte
MONTÁŽNY NÁVOD:
Monolitický betón:
● Pripevnite polystyrénový blok pomocou priložených klincov k debneniu.
● Presne nasaďte bi-trapézový box na polystyrénový blok. Pritom dbajte na to, aby plocha ložiska smerovala nadol.
● Po zabetónovaní a odstránení debnenia odstráňte polystyrénový blok z bi-trapézového boxu.

Murivo:
● Umiestnite bi-trapézové ložisko spolu s vloženým polystyrénovým blokom do maltového lôžka a zamurujte.
● Po vytvrdnutí muriva odstráňte polystyrénový blok.
    4 priložené spojovacie klince sa pri tomto variante nepoužijú.
Comments