Produkty‎ > ‎

Odhlučnenie schodísk

Bi-trapezové ložiská
POPIS VÝROBKU:
- sú nevystužené profilované elastomérové ložiská, dostupné v 4 hrúbkach,
- vo veľkej miere izolujú hluk vznikajúci chvením telies,
- sú trvale pružné a ohybné pri vzpriečení súčastí stavby,
- reagujú mäkkým výsuvom pri posune častí stavby,
- pozostávajú z elastomérov s akostnou kontrolou na báze syntetického kaučuku
etylén- propylén-dién miešaný polymerisat (EPDM),
- vytvárajú pri rovnakom zaťažení a hrúbke ložiska nižšie priečne ťahové sily ako
homogénne elastomerové ložiská. Tým sa zvyšuje bezpečnosť proti zlomeniu.
- pri počiatočnom zaťažení reagujú ako mäkká pružina (fáza vyrovnávania tlaku).

S rastúcim zatažením sa deformujú a tuhosť rastie (fáza zaťaženia). Rozloženie záťaže pod ložiskom je parabolické.
Izolácia proti kročajovému hluku
Obzvlášť výraznou a nepríjemnou formou prenosu hluku šíriaceho sa hmotou v budovách je kročajový hluk. Ak sa aktivujú volné stropné polia, napr. pri chôdzi na podlaží, schodiskách, terasách atď. bude sa v priestoroch ležiacich pod nimi šíriť hluk. Tento prenos kročajového hluku sa dá účinne redukovať, ak stavebné časti budú elastický odpružené bi-trapézovými ložiskami. Pri elasticky uložených schodiskových podestách rozsiahle merania, ktoré boli na stavbe prevedené, preukázali zlepšenia v ochrane proti kročajovému hluku o 23 dB.

Návod na montáž / inštaláciu:
Pri prefabrikovanej stavbe sa bi-trapézové ložisko kladie bez zvláštnych opatrení do stredu úložnej plochy. Vzdialenosť betónových častí od okraja k vonkajšej hrane stavebnej konštrukcie musí byť minimálne 2,5 cm, pričom oceľová výstuž musí obklopovať plochu bi-trapézového ložiska. Pri zisťovaní vzdialenosti od okraja treba taktiež zohľadniť skosené hrany stavebnej konštrukcie.

Pri stavbe betónovanej na mieste sa musia medzery medzi materiálom a medzery okolo bi-trapézového ložiska vyplniť a vykryť takým spôsobom, aby do nich betón za nijakých okolností neprenikol. Treba sa vyhnúť tuhým spojom. Pružiaci účinok ložiska sa musí zaručiť v každom prípade. Na želanie zákazníka je možné dodať aj kompletnú skladbu.

Tlmenie krokového hluku bi-trapézovým ložiskom


prevedenie ložiska v prefabrikovanej stavbe
prevedenie ložiska na stavbe s  betónomukladaným do konštrukcie

pásové uloženie bi-trapézového ložiska,vloženého do minerálnej vlny poddajnejpod tlakom s krytím navrchu

štandardná dĺžka = 1m

 

Tlmenie krokového hluku bi-trapézovým ložiskom prvok izolujúci krokový hluk pre použitie v schodisku