Produkty‎ > ‎Fólie‎ > ‎

Nopový montážny úchyt


Nopový montážny úchyt

Nopový montážny úchyt slúži k upevneniu nopovej fólie. Umožňuje presvedčivé tvarovanie a hospodárne nasadenie nopovej fólie na rôznych podkladoch. Upevnenie sa uskutočni pomocou klinca (3,5mm)