Produkty‎ > ‎Fólie‎ > ‎

Nopová fólia štandard


Nopová fólia štandard

Nopová fólia štandard je dlhoveká, pretože má pevný dolný koniec a je odolná voči hnilobe. Je hodná k ochrane
základov (s ohľadom na Nemecké priemyslové normy pri utesnení stavby), ale aj k použitiu ako filtračnej vrstve.
    - skúška odolnosti voči presaku vody podľa normy EN 1928
    - stanovenie nepremokavosti podľa normy EN 13967
    - stanovenie priepustnosti vodnej pary podľa normy EN ISO 15106-3
    - skúška odolnosti v trhu podľa normy EN 12310-1
  POUŽITIE PRI OCHRANE IZOLÁCIE

veľmi dobré odvetranie spodnej steny  
  POUŽITIE AKO FILTRAČNÁ VRSTVA
 
 úspora nákladov a času