Produkty‎ > ‎Fólie‎ > ‎

Nopová fólia – s drenážnym vláknom










Nopová fólia – s drenážnym vláknom

Prostredníctvom nopovej fólie s drenážnym vláknom sa oddeľuje stena od zostatkovej zeminy. Najlepšie drenážne
vlákno zaisťuje bezpečný odvod presakujúcej vody. Táto drážka sa ideálne hodí k použitiu na obvodové hradenie.




POUŽITIE PRI OCHRANE IZOLÁCIE