O NásSpoločnosť System-Sk s.r.o. bola založená v roku 2006 za účelom sa stať kvalitným a spoľahlivým dodávateľom dištančných prvkov a vôbec celého sortimentu používaného pri železo-betónových konštrukciách. Dnešným svetovým trendom v stavebnictve sú monolitické konštrukcie, v ktorých sú neodmysliteľnou súčasťou dištančné podložky a nami ponúkaný sortiment. Za dobu existencie našej spoločnosti sme sa stali spoľahlivými dodávateľmi popredných slovenských firiem. 

Istota pri železo-betónových konštrukciách! 
Základnými princípmi, ktorými sa staráme o svojich zákazníkov, sú kvalita ponúkaných produktov a služieb. Našim cieľom je predávať len kvalitný a podľa noriem overený tovar, ktorý je vždy dodaný v čo najkratšom čase. Naším úsilím je maximálne sa prispôsobiť požiadavkám naších odberateľov. Touto cestou sa snažíme neustále budovať flexibilnú a zákaznicky orientovanú spoločnosť so zameraním na vzájomnú dôveru.